EN TRYGG INVESTERING

ETT FAMILJEÄGT INVESTMENTBOLAG GARANTERAR TRYGGHET PÅ LÅNG SIKT

Vi är ett familjeägt investmentbolag med säte i Alingsås.

Vår idé är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter i västra och södra Sverige.

INFO@MELICAINVEST.SE   WWW.MELICAINVEST.SE

 

MELICA INVEST AB   KRANGATAN 28   441 38 ALINGSÅS